Perfitect.net logotipo eskizas

NO-EXIT ir Perfitect.net

Autorius: 
benas
(Perskaityti užtruks: 1 minutė)
2015-12-11

Periodas, kuomet visos rašliavos buvo sustojusios ir vėl tikrai netrumpas, tačiau už web blogo ribų jis buvo labai produktyvus. Dabar, kai įsivažiavo veikla su Web sistemų kūrimu, nusprendžiu atskirti dvi sferas - bendrojo pobūdžio pamąstymus ir turinį, susijusį su Web technologijomis. Kurį laiką pasukęs galvą nusprendžiau atsidaryti dar vieną tinklalapį (lyg man būtų mažai tiek, kiek yra šiuo metu ;), pavadinimu "www.perfitect.net", skirtu grynai techniniams reikalams.   

  • perfitect.net svetainė taps tokiu kaip ir pagrindiniu Web portfolio (ilgainiui sudėsiu darbų pavyzdžių ir aprašymų, nors kažkaip per daug neskubu) + pradėsiu rašyti blogą apie UX, Accessibility, Usability, UCD, bendras Web dizaino tendencijas, savo mėgiamą platformą Drupal ir turbūt apie dar ką nors man tuo metu įdomaus. 
  • no-exit.lt svetainėje pagaliau patalpinsiu tekstų apie komunikaciją, semiotiką, įvairius menus, muziką, gyvenimo būdą ir t.t. - žodžiu čia bus toks labiau pamintijimo blogas, kuriame retkarčiais parašysiu kokias nors įžvalgas, kylančias perskaičius kokią nors aktualiją, įvykus kokiam nors kamžkam atrodančiam reikšmingu įvykiui, peržiūrėjus gerą filmą ar perskaičius kokią knygą.